jobba hemifrån

Att jobba hemifrån

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att så många som möjligt ska jobba hemifrån. Alla har dock inte den bästa arbetsmiljön hemma.

För att få till en hälsosam arbetssituation i hemmet krävs därför ett gott samarbete och en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare.

I en situation där man som arbetsgivare har många medarbetare som arbetar hemifrån gäller det att ha koll på sina arbetsmiljörutiner säger Arbetsmiljöverket. Inte minst det systematiska arbetsmiljöarbetet, där bland annat undersökningar, riskbedömningar, åtgärder och handlingsplaner är centrala begrepp.

Arbetsmiljöverkets rekommendationer för att jobba hemifrån

Bland Arbetsmljöverkets rekomendationerna finns det att ta regelbunda korta pauser där du rör eller sträcker dig kan göra stor skillnad i längden.

Läs gärna alla rekommendationer här.

Testa Pausit Pausprogram gratis

Tveka inte att föreslå din arbetsgivare nya möjligheter för att förbättra arbetsmiljön. Ett ergonomiskt pausprogram hjälper till att förbättra arbetsmiljön, och är av ännu större vikt när man ska jobba hemifrån. Här kan du fråga efter en gratis provperiod.

Kallor:

Folkhalsomyndigheten

Arbetsmiljöverket