arbetsskador pga stillasittande

Hur förhindrar organisationer arbetsskador pga stillasittande när anställda jobbar hemifrån?

Arbetsskador pga stillasittande är ett större problem för många arbetsgivare, nu när allt fler jobbar hemifrån. Det är en riktig utmaning att motarbeta detta under arbetsdagen. Mer än hälften av alla människor i arbetsför ålder jobbar stillasittande framför en bildskärm under stora delar av dagen. Fram till Covid-19 pandemin kunde företag se till att alla fick en ergonomisk arbetsplats men vad kan organisationer göra nu när de allra flesta jobbar hemifrån? Pga dålig arbetsställning får många besvär i till exempel nacke, skuldror och armar. Denna typ av skador förekommer även hos personer som arbetar med monotona uppgifter. Finns det något enkelt sätt att förhindra arbetsskador pga stillasittande? 

Förhindra arbetsskador pga stillasittande; ta en pausgympa!

På många organisationer används Pausit under dagen när medarbetarna jobbar hemifrån. Under arbetsdagen visas Pausit vid några tillfällen. Arbetstagaren blir påmind om att göra pausgympa på jobbet men hemma! Varje paus är ca två minuter lång och är speciellt anpassat efter just användarens behov. De flesta säger själva att Pausit är det de behöver för att ta pauser under arbetsdagen och att det är enkelt att följa övningarna.

Att få hjälp av en ergonom passar inte alla organisationer, men att anpassa Pausit efter individuella behov är möjligt ändå. I programmet finns flera olika funktioner för just detta! Du kan bland annat själv välja hur många pauser du vill ha under dagen och hur lång respektive paus ska vara. Smidigt, eller hur? Vill ni förhindra arbetsskador pga stillasittande hos era medarbetare när de arbetar hemifrån? Kontakta oss så får ni prova vårt pausprogram gratis.