motverka stillasittande

Motverka stillasittande med lättare motion

Att motverka stillasittande minskar risken för ett stort antal kroniska sjukdomar. Risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom i förtid är i stort sett halverad hos en regelbundet fysiskt aktiv person jämfört med en helt fysiskt inaktiv jämnårig person.

Visste du att lättare typ av motion räcker långt?

Nu visar en ny svensk studie att även lågintensiv motion har goda effekter. Det handlar inte om att köra långa hårda träningspass utan att motverka stillasittande genom att ersätta 30 minuters stillasittande med någon typ av fysisk aktivitet.

Studien visar också att om en person med dålig kondition ersätter två timmars stillasittande med lika lång tid med lågintensiv fysisk aktivitet har det lika gynnsamma effekter som om personen skulle ersätta 40 minuters stillasittande med lika lång tid av medel- eller högintensiv fysisk aktivitet, enligt Hjart-Lungfonden.

Tips för att ersätta stillasittande:

Vi vet hur svårt det kan vara att ägna sig åt medel- och högintensiv fysisk aktivitet, men lågintensiv fysisk aktivitet som tex att ta en promenad när man lyssnar på musik eller pratar med en annan person är ett mycket bra alternativ. Att försöka cykla istället för att åka bil och liknande gör en stor skillnad och ännu större skillnad gör det för personer med nedsatt glukostolerans eller dålig kondition.

Prova vårt pausprogram gratis och motverka stillasittande

Vårt pausprogram kan programmeras, bland annat, för att ta 4 eller 5 pauser om 2-3 minuter under arbetsdagen. Det innebär att man helt plötsligt har ersatt 15 minuters stillasittande med hälsosam rörelse. Hur tänker du motverka mer stillasittande?