Förebygga arbetsskador

Att förebygga arbetsskador

Att förebygga arbetsskador är mycket viktigt i alla yrken och på alla arbetsplatser. Det är både arbetsgivaren och arbetstagarens uppgift att säkerställa att risken för arbetsskador är så liten som möjligt. Det är faktiskt lagstadgat att aktivt motverka arbetsskador på arbetsplatser. En vanlig orsak till arbetsskador är repetitivt arbete.

Repetitivt arbete kan leda till skador

Repetitivt arbete är när man upprepar en eller några få arbetsuppgifter med liknande arbetsrörelser om och om igen. Det spelar ingen roll om du inte lyfter något tungt, det är själva rörelsen och det monotona arbete som gör att skaderisken är så hög.

Så här skriver Arbetsmiljöverket om repetitivt arbete:

Ett repetitivt arbete innebär att man upprepar en eller några få arbetsuppgifter med liknande arbetsrörelser om och om igen. Ofta med ett högt arbetstempo. Det man hanterar behöver knappt väga något alls. Det kan räcka med armarnas tyngd för att muskler och leder belastas på ett ogynnsamt sätt. Ett repetitivt arbete som pågår under stor del av arbetsskiftet kan leda till belastningsskador i muskler, senor och vävnad. Skadorna uppstår gradvis och tar lång tid att läka.

Hur kan man förebygga arbetsskador?

För att minska risken för skador tänk på att:

  • Variera arbetet
  • Du kan ta hjälp av företagshälsovårdens ergonom
  • Använda rätt arbetsutrustning
  • Skapa möjlighet till fysisk och mental återhämtning som vårt pausprogram
  • Ställa krav på att de maskiner ni beställer och köper in är konstruerade så att ni slipper repetitivt arbete

Källa: Arbetsmiljöverket

Att förebygga arbetsskador med Pausit

Ett sätt att förebygga arbetsskador är att röra på sig regelbundet under dagen. Med vårt pausprogram får du regelbundna påminnelser om att det är dags att ta en paus och röra på sig. Om du vet om att du har vissa problemområden, t.ex. att du ofta får ont i axlarna, kan du välja att lägga till det problemområdet direkt i programmet. Då kommer det läggas extra stor fokus på övningar för just det området.

Visste du att du kan prova Pausit gratis? Pausit passar oavsett företagets storlek och bransch. Prova själv, kontakta oss här!