Tips från Arbetsmiljöverket för en bra arbetsmiljö vid hemarbete

En bra arbetsmiljö vid arbete hemifrån kräver ett bra samarbete mellan chef och medarbetare. Så här får du hemmakontoret att fungera så bra som möjligt.

Arbetsgivarens ansvar vid arbete hemifrån

Arbetsgivaren måste erbjuda en bra arbetsmiljö vid hemarbete då organisationen är ansvarig för arbetsmiljön. Det säger arbetsmiljölagen. I samma lag står även att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

För att få till en hälsosam arbetssituation i hemmet krävs därför ett gott samarbete och en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare.

I en situation där man som arbetsgivare har många medarbetare som arbetar hemifrån gäller det att ha koll på sina arbetsmiljörutiner. Inte minst det systematiska arbetsmiljöarbetet, där bland annat undersökningar, riskbedömningar, handlingsplaner och åtgärder är centrala begrepp.

Läs gärna mer om Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM från Arbetsmiljöverket här. 

Arbetstagarens ansvar vid arbete hemifrån – samarbetet är avgörande

Samtidigt som det formella ansvaret för arbetsmiljön är oförändrat, säger arbetsmiljölagen att arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en bra arbetsmiljö.

Samarbetet blir extra viktigt när du arbetar hemma eftersom din arbetsgivares möjlighet att se, hantera och åtgärda arbetsmiljöproblem kan vara begränsat.

Som arbetstagare deltar du i arbetsmiljöarbetet genom att uppmärksamma risker i arbetsmiljön och rapportera dem till din arbetsgivare. Med andra ord – om du som arbetstagare upplever att något inte fungerar som det ska måste du meddela det till din chef eller ditt skyddsombud.

Tveka inte att föreslå din arbetsgivare nya möjligheter för att förbättra arbetsmiljön. Ett ergonomiskt pausprogram hjälper till att förbättra arbetsmiljön, ännu mer vid hemarbete. Här kan du fråga efter en gratis provperiod.

Några tips från Arbetsmiljöverket för en bra arbetsmiljö vid hemarbete

  • Enas mellan arbetsgivare och anställda om vilka rutiner som gäller för till exempel avstämningar och andra samtal, mötestider samt regler för digitala möten.
  • Skapa och behåll era rutiner. Sträva efter att behålla den vanliga arbetstiden och upplägget av arbetet. Kom ihåg ta pauser, promenader, luncher och fikaraster.
  • Investera tid i att lära dig mer om hur du skapar en arbetsmiljö som är så bra som möjligt i hemmet. Dels via vår webbsida, men organisationer som Prevent och Sunt arbetsliv är också bra källor. 
  • ”Rensa upp” hemmakontoret när dagen är slut. Se till att hemmet fortfarande är ett hem även om det just nu används som en arbetsplats.
  • Kommunicera med varandra. Utnyttja system för digitala möten eller plocka upp telefonen – e-post är inte alltid det bästa kommunikationsmedlet. Vi behöver se och höra varandra.
  • Var öppen för att prata om mer än bara jobb. Fråga varandra hur ni mår, hur ni har det och föreslå gemensamma raster.
  • Variera din arbetsposition för att undvika ergonomiska besvär som ont i rygg, axlar, muskler och leder. Kom ihåg att det inte finns något arbete eller arbetsplatsutformning som är så bra att den fungerar ur belastningssynpunkt under längre perioder. 
  • Kortare pauser där du rör eller sträcker dig gör också stor skillnad i längden. Ta promenadmöten eller liknande om möjligheten finns.
  • Se över möjligheten att låna ut, eller låna, utrustning som tangentbord och bildskärm till hemmet.

Vi på Pausit vill uppmuntra er att följa Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Ta hand om er!

Källa: Arbetsmiljöverket.