Pause gymnastics on your computer

Imagine another day at work with a nice feeling in your muscles, no pain, no rigidity.

Test our break program and become one of our over 125,000 satisfied users you too.
Enter your email address below and we will contact you shortly.

Pausit is a personal trainer in your work computer, a break programme that ensures that you move regularly and in the right way during your work day. It involves ergonomic exercise breaks to prevent occupational injuries. Pausit is easy – easy to use, easy to adapt and easy to make into a good habit.

ABB

Pausit är coolt!
Det har blivit en naturlig del av vardagen att alltid köra en Pausit.
Vissa gånger har jag externa besökare när Pausit gör sig påmind i nedra högra hörnet.
Det är bara att acceptera och ta med besökarna på en kort Pausit.
Alla gäster är imponerade av Pausit och tycker att det blir ett roligt inslag i mötet.

 

Conny Wilén, IS Sourcing Manager, ABB

Ornskoldsviks-kommun

Tack vare Pausit blir jag påmind om att röra mig kontinuerligt dagligen. Vissa tidpunkter under dagen har många på arbetsplatsen valt att göra sin Pausitpaus – då ser man händer och armar röra på sig i olika formationer.
I min roll som hälsoutvecklare har jag fått många positiva återkopplingar från medarbetare om värdet av att använda Pausit. Vi vill ju alla må bra!

 

Gunilla Edman hälsoutvecklare – Örnsköldsviks kommun

SCB

PAUSIT är ett uppskattat program inom SCB för rörelsepaus och medför verkligen långsiktig nytta. Det är positivt att användaren kan göra egna inställningar och få specialanpassade övningar.

 

Ulrika Walldorf, HR-generalist inriktning mot arbetsmiljö & friskvård, SCB