Ikonet i menyfeltet
Ikonet i menyfeltet
Når programmet er installert, vil ikonet for Pausit vises i listen. For PC i den nedre listen og for MAC finnes ikonet i den øvre listen. Når man høyreklikker på ikonet, vil dette bildet komme frem.
Påminnelsesfunksjonen
Påminnelsesfunksjonen
Når din forhåndsinnstilte økt med øvelser skal begynne kommer instruktøren inn fra høyre og påminner deg om at nå er tiden inne for å komme i gang. Du vil få tre valg, velger du ingen, så forsvinner instruktøren etter 20 minutter for denne gang.
Start
Start
Denne fanen viser generelle innstillinger som valg av instruktør, antall øvelser, antall repitisjoner og tider. Under fanen Øvrige innstillinger finner du flere innstillingsmuligheter.
Skjema
Skjema
Programmet er forhåndsinnstilt på 3 ulike tider. For å endre disse tidene slik at di passer for deg, markerer man time eller minutt og endrer med pilene, eller gjennom å skrive inn den tid man ønsker å gjennomføre sin økt med øvelser.
Øvelser
Øvelser
Her kan du se hvordan alle øvelsene ser ut, og du kan velge hvilke øvelser som du vil ha som dine favoritter eller hvilke øvelser du ønsker å fjerne. Man kan også velge å deaktivere hele kroppspartier som man ikke vil ha som aktive øvelser.
Aktivitetsdagbok
Aktivitetsdagbok
Her kan du se hvor aktiv du har vært i løpet av uka, måneden eller året.
Øvrige innstillinger
Øvrige innstillinger
Avspillingsvindu
Avspillingsvindu
Her spiller vi av dine øvelser ut ifra de valgene du har gjort i dine innstillinger.
Ikonet i menyfeltet
Når programmet er installert, vil ikonet for Pausit vises i listen. For PC i den nedre listen og for MAC finnes ikonet i den øvre listen. Når man høyreklikker på ikonet, vil dette bildet komme frem.
Påminnelsesfunksjonen
Når din forhåndsinnstilte økt med øvelser skal begynne kommer instruktøren inn fra høyre og påminner deg om at nå er tiden inne for å komme i gang. Du vil få tre valg, velger du ingen, så forsvinner instruktøren etter 20 minutter for denne gang.
Start
Denne fanen viser generelle innstillinger som valg av instruktør, antall øvelser, antall repitisjoner og tider. Under fanen Øvrige innstillinger finner du flere innstillingsmuligheter.
Skjema
Programmet er forhåndsinnstilt på 3 ulike tider. For å endre disse tidene slik at di passer for deg, markerer man time eller minutt og endrer med pilene, eller gjennom å skrive inn den tid man ønsker å gjennomføre sin økt med øvelser.
Øvelser
Her kan du se hvordan alle øvelsene ser ut, og du kan velge hvilke øvelser som du vil ha som dine favoritter eller hvilke øvelser du ønsker å fjerne. Man kan også velge å deaktivere hele kroppspartier som man ikke vil ha som aktive øvelser.
Innstillinger Øvelser
Aktivitetsdagbok
Her kan du se hvor aktiv du har vært i løpet av uka, måneden eller året.
Øvrige innstillinger
Avspillingsvindu
Her spiller vi av dine øvelser ut ifra de valgene du har gjort i dine innstillinger.
Problemområde/Fokusområde
Før musepekeren over instruktøren og klikk på det området du vil fokusere på i denne øvelsesøkten. En øvelsesøkt med samme antall øvelser du tidligere har valgt, vil nå starte med fokus på valgt område.