Pausit AB Aktiebolag (“Bolaget”), org.nr 556690-8132 Älvtomtagatan 12, 703 41 Örebro värnar om den personliga integriteten och är noga med att dina personuppgifter behandlas korrekt, dvs endast för avsedda ändamål samt skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

 1. Programvaran Pausit
  Programvaran Pausit samlar in data om användandet i den licensierade användarens egen dator där det lagras lokal. Syftet med denna data är att användaren ska kunna följa sina egna framsteg. Bolaget har ingen åtkomst till denna data.

  De personuppgifter som behandlas centralt av Bolaget har till syfte att fullfölja ekonomi, support- och licensärenden: För juridisk person lagras kontaktuppgifter om organisationens kontaktperson(er) och för privata kunder lagras namn, personnummer och kontaktuppgifter.
  Data som skickas krypterat över internet är licensrelaterat och endast i syfte att hantera det unika abonnemanget och innehåller inga personuppgifter.
 2. Insamling av personuppgifter i kontakter med oss
  När du skickar e-post till oss eller använder våra kontaktformulär på hemsidan så sparar vi dina kontaktuppgifter i syfte att fullfölja vår dialog och vi spara dina uppgifter såsom e-postadress och eventuellt telefonnummer tills syftet med vår dialog är uppfyllt och max ett år därefter.

  När du har begärt offert av Bolaget och ännu inte är kund så sparas offerten i två år jämte kontaktuppgifter till den person som begärde offerten. Den e-postadress om är angiven kan komma att få nyhetsbrev av oss i syfte att sprida kunskap om Bolaget och dess produkter. Avregistrering är möjlig i varje nyhetsbrev.
 3. Lagring av personuppgifter när du är kund till oss och tid därefter
  När du ingått licensavtal med oss så lagrar vi personuppgifter enligt punkt 1 ovan.
  Om ditt avtal upphör sparar vi personuppgifter till kontaktpersoner i maximalt tre år i syfte att uppfylla eventuella garanti- och reklamationsärenden samt för att kunna marknadsföra relevanta produkter.
  Du kan när som helst begära att marknadsföringen ska upphöra genom att höra av dig till oss.
 4. Mottagare av uppgifter, personuppgiftsbiträden
  1. Tjänsteleverantörer och återförsäljare
   Vi delar personuppgifter om våra kunder med våra återförsäljare. Vi kan också dela dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera nyhetsbrev eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat ändamål. Det är författat i avtal med våra tjänsteleverantörer.
  2. Övriga mottagare
   Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag.
   Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare i syfte att fullfölja det ursprungliga avtalet.
 5. Användning av Cookies
  Vår webbplats använder så kallade cookies i syfte att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Det kan också förekomma ”tredjeparts” cookies i syfte att samla generell statistik och rikta vår marknadsföring. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

  Stänga av cookies
  Om du inte accepterar användning av t. ex. tredjepartscookies på vår hemsida kan du ändra dina inställningar i webbläsaren så att inga cookies lagras på din dator. Vi hänvisar till din webbläsares användarmanual för närmare instruktioner. Tänk på att vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska om du helt stänger av användning av cookies.
 6. Dina rättigheter
  Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade.

  Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Bolaget.

Kontaktinformation: Har du frågor om vår hantering av personuppgifter, eller vill utöva dina rättigheter, är du välkommen att maila till oss på info@pausit.se