Att jobba hemifrån

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att så många som möjligt ska jobba hemifrån. Alla har dock inte den bästa arbetsmiljön hemma. För att få till en hälsosam arbetssituation i hemmet krävs därför ett gott samarbete och en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare. I en situation där man som arbetsgivare har många medarbetare som arbetar hemifrån gäller det […]

Läs inlägg

Pausgympa: övningar för hemarbete

Vad sägs om en digital personlig tränare som kommer att påminna dig när det blir dags att göra en pausgympa? På så sätt får du dina övningar för hemarbete direkt i din dator.   En personlig tränare på datorn låter inte helt fel, eller hur? Med vårt pausprogram Pausit får du just detta. Pausit är […]

Läs inlägg

Tips vid hemarbete

I enlighet med myndigheter och arbetsgivares riktlinjer för att begränsa smittspridningen av Corona-viruset är fler och fler medarbetare tvungna att arbeta hemifrån. Digitala lösningar har bidragit till att utveckla och förändra kontorsarbetsplatsen under de senaste åren och möjliggör i större utsträckning arbete i hemmiljö. Samtidigt kan hemmiljön ha ergonomiska begränsningar som ökar risken för överbelastning […]

Läs inlägg

Pausgympa för nacke och axlar

Det finns många risker med att vi blir allt mer stillasittande i vår vardag. Visste du att en genomsnittlig svensk sitter stilla i 8,5 timmar per dag? Det gör att man riskerar till exempel att få ont i nacke och axlar, dålig hållning och sämre koncentrationsförmåga. Att ta en pausgympa för nacke och axlar under […]

Läs inlägg

Tips från Arbetsmiljöverket för en bra arbetsmiljö vid hemarbete

En bra arbetsmiljö vid arbete hemifrån kräver ett bra samarbete mellan chef och medarbetare. Så här får du hemmakontoret att fungera så bra som möjligt. Arbetsgivarens ansvar vid arbete hemifrån Arbetsgivaren måste erbjuda en bra arbetsmiljö vid hemarbete då organisationen är ansvarig för arbetsmiljön. Det säger arbetsmiljölagen. I samma lag står även att arbetsgivaren ska […]

Läs inlägg

3 övningar för stela höfter

Sitter du stilla mycket i din vardag? Du kanske har ett jobb som innebär mycket stillasittande och monotont arbete. Då är det lätt hänt att få stela höfter efter en hel arbetsdag. Att ta regelbundna pauser under dagen och göra pausgympa kan motverka detta. I vårt pausprogram kan du själv välja vilken typ av övning som du vill […]

Läs inlägg

Att förebygga arbetsskador

Att förebygga arbetsskador är mycket viktigt i alla yrken och på alla arbetsplatser. Det är både arbetsgivaren och arbetstagarens uppgift att säkerställa att risken för arbetsskador är så liten som möjligt. Det är faktiskt lagstadgat att aktivt motverka arbetsskador på arbetsplatser. En vanlig orsak till arbetsskador är repetitivt arbete. Repetitivt arbete kan leda till skador Repetitivt […]

Läs inlägg